Założona w 1986 r. Sieć Europejska ds. Dochodu Podstawowego (BIEN) została utworzona, aby służyć jako łącznik między wszystkimi osobami i grupami zainteresowanymi Dochodem Podstawowym (tj. okresową wypłatą gotówki bezwarunkowo dostarczaną wszystkim na zasadzie indywidualnej, bez testu dochodów lub pracy wymogu) oraz sprzyjać świadomej dyskusji na ten temat na całym świecie. W 2006 roku BIEN stał się siecią Basic Income Earth Network.

Członkami BIEN są naukowcy, studenci i praktycy polityki społecznej, a także osoby aktywnie zaangażowane w organizacje polityczne, społeczne i religijne. Różnią się one pod względem środowisk dyscyplinarnych, przynależności politycznej, wieku i narodowości.

Misją Basic Income Earth Network (BIEN) jest oferowanie edukacji szerszej publiczności na temat alternatywnych argumentów, propozycji i problemów dotyczących dochodu podstawowego jako idei, instytucji i praktyki polityki publicznej. W tym celu BIEN corocznie organizuje konferencje publiczne na całym świecie, promuje badania, służy jako repozytorium badań oraz publikuje artykuły informacyjne, badawcze i opiniotwórcze. BIEN jest związany z czasopismem naukowym Basic Income Studies.

BIEN nie subskrybuje żadnego konkretnego schematu Dochodu Podstawowego, ale zamiast tego wspiera badania oparte na dowodach i mnogość debaty na temat Dochodu Podstawowego.

Opinie wyrażone na tej stronie niekoniecznie są opiniami BIEN. BIEN pozostaje neutralna wśród konkurujących argumentów za i przeciw Dochodowi Podstawowemu oraz wśród różnych poglądów na temat relacji Dochodu Podstawowego z innymi ideami i politykami.

BIEN jest organizacją charytatywną zarejestrowaną w Komisji Charytatywnej w Wielkiej Brytanii: zarejestrowana organizacja charytatywna pod numerem 1177066.

Tłumaczenie: Meto Siarzewski

Tłumaczenie na język Angielski można znaleźć tutaj.

Krótka historia BIEN

Świadectwa

Konstytucja BIEN

About BIEN

has written 40 articles.