Dochód podstawowy to okresowa wypłata gotówkowa, bezwarunkowo dostarczana wszystkim Obywatelom indywidualnie, bez konieczności sprawdzania dochodów lub wykonywania pracy.

Oto 5 cech dochodu podstawowego

  1. Okresowy — jest wypłacany w regularnych odstępach czasu (na przykład co miesiąc), a nie jako jednorazowa dotacja.
  2. Płatność gotówkowa — jest wypłacany w odpowiednim środku płatniczym/wymiany, umożliwiając tym, którzy go otrzymują, decydowanie, na co wydają te środki. W związku z tym, nie jest ona opłacana ani w naturze (np. żywność lub usługi), ani w postaci bonów przeznaczonych do określonego zastosowania.
  3. Indywidualny — jest wypłacany indywidualnie każdej osobie — a nie np. gospodarstwom domowym.
  4. Uniwersalny — jest wypłacany wszystkim Obywatelom, bez testu dochodów.
  5. Bezwarunkowy — jest wypłacane bez wymogu pracy lub wykazania chęci do pracy.

Obecnie krąży wiele różnych propozycji dochodu podstawowego. Różnią się one pod wieloma aspektami, na przykład wysokością Dochodu Podstawowego, źródłem finansowania, charakterem i wielkością redukcji innych transferów, które mogą mu towarzyszyć i tak dalej.


Dłuższy komentarz do definicji można znaleźć tutaj.

Definicja Dochodu Podstawowego na tej stronie określa oficjalne stanowisko BIEN w sprawie definicji Dochodu Podstawowego

BIEN jest organizacją charytatywną oddaną swojej roli edukacyjnej i dlatego nie może poprzeć żadnej konkretnej, szczegółowej propozycji. Jest otwarta dla osób i organizacji stowarzyszonych, które preferują różne propozycje dochodu podstawowego, o ile są one zgodne z definicją dochodu podstawowego BIEN.

Tłumaczenie: Meto Siarzewski

Tłumaczenie na język Angielski można znaleźć tutaj.

Historia dochodu podstawowego

Świadectwa

About BIEN

has written 40 articles.